Všechny kategorie
ENEN

Kr/Ne

Krypton v neonu

Směsný plyn neonu a kryptonu se používá při výrobě 8" a 12" polovodičových továrních čipů.

dotaz
 • O programu
 • Popis
 • FAQ
 • dotaz
 • Související produkty
Krypton v neonu
Krypton v neonu
Krypton v neonu
Krypton v neonu
Proces

Míšení

Chemický název Krypton Neon
CAS č. 7439-90-9 7440-01-9
Číslo OSN 1956
Prvky označení
 • 未 标题 -1

  Signální slovo: Varování

Popis

Fyzikální a chemické vlastnosti
Fyzikální stav: Plyn.
Vzhled: Bezbarvý.
Zápach: Bez zápachu

1


Údaje o nebezpečnosti

Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřátí může explodovat
Může vytěsnit kyslík a způsobit rychlé udušení


Prevence

Používejte a skladujte pouze venku nebo na dobře větraném místě
V potrubí použijte zařízení na ochranu proti zpětnému toku
Používejte pouze se zařízením určeným pro tlak v láhvi
Po každém použití a po vyprázdnění ventil zavřete


Manipulace a skladování

Skladujte na chladném, suchém, dobře větraném místě nehořlavé konstrukce mimo silně frekventované oblasti a nouzové východy.
Uchovávejte při teplotách pod 52°C / 125°F.
Lahve by měly být skladovány ve svislé poloze s nasazeným ochranným uzávěrem ventilu a pevně zajištěny, aby se zabránilo pádu.
Plné a prázdné lahve by měly být odděleny.
Použijte inventární systém „první dovnitř, první ven“, abyste zabránili skladování plných lahví po příliš dlouhou dobu.
Skladované nádoby by měly být pravidelně kontrolovány z hlediska celkového stavu a těsnosti.

Často kladené otázky
 • Otázka: Jakou specifikaci můžete dodat?

  Plyn: Ne/Kr Válec: 40L Ventil: G5/8

dotaz
Související produkty

Žhavé kategorie